Logo
startsida1
startsida2
startsida3
startsida4

 

Välkommen


På vår hemsida kan du läsa mer om oss och även lyssna till våra möten.

Dalarnas fridsförening är en förening som ingår i Sveriges Fridsföreningars Centralorganisation, SFC. Föreningens syfte är bland annat att väcka och stimulera ett kristet trosliv, främja kristna levnadsvanor, folknykterhet, samhälls- och medborgaransvar och fosterlandskärlek samt öka respekten för arvet från äldre generationer. Väckelserörelsen verkar inom Svenska kyrkan. 

Alla är välkomna till våra möten!

Senaste händelser

 • 24 september 2016
  Mötesprogram som innehåller plats och tid för hela månaden
 • 24 september 2016
  Mötesprogram som innehåller plats och tid för hela månaden
 • 18 september 2016
  Gamla predikningar
 • 06 juni 2016
  Här kan du lyssna till arkiverade predikningar och här kan du lyssna online